Help ik ben ziek?

Ziek zijn is al vervelend genoeg. Ziek zijn is dan ook voor niemand prettig. Zowel voor de werknemer niet, als voor de werkgever niet.
Het is vooral vervelend als er gesproken kan worden van langdurige ziekte. Bij langdurige ziekte, of arbeidsongeschiktheid is de werknemer (en werkgever) verplicht zich te houden aan de Wet Verbetering Poortwachter.

In de Wet Verbetering Poortwachter (wvp) staat dat jij mee moet werken aan een goed re-integratie. Maar wat betekent dat dan?
Als je vanwege ziekte of een ongeval niet meer instaat ben om te werken dan die je je ziek te melden bij je werkgever. Je werkgever meld vervolgens je ziekmelding bij de bedrijfsarts of arbodienst.

 

Langer dan 5 weken ziek

Ben je langer dan 5 weken ziek (of niet in staat om te werken) dan volgt er uiterlijk de 6e week (vanaf de ziekmelding) een gesprek met de bedrijfsarts of arbodienst. Tijdens dit gesprek wordt er geïnventariseerd hoe het met jouw gezondheid is gesteld. Welke werkzaamheden kun je wel uitvoeren en welke werkzaamheden niet. Deze fase wordt ook wel de probleemanalyse genoemd.
In de probleemanalyse wordt vermeld wat er nodig is voor een goede re-integratie. Welke taken kun je nog wel uitvoeren en hoe groot is de kans dat je later kunt terugkeren in je oude functie?

 

Plan van aanpak

Uiterlijk in de 8e week dient je werkgever een plan van aanpak op te stellen. In het plan van aanpak staat vermeld hoe jij snel en verantwoord weer aan het werk kunt. Voorbeelden van wat er in het plan van aanpak staat:

  • Doelen
  • Mogelijke aanpassingen van werk of werkplek
  • Andere arbeidsvoorwaarden
  • Mogelijke therapieën
  • Scholing
  • Loopbaanbegeleiding

Ben je het niet eens met het plan van aanpak dan kun je een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV. Het UWV geeft dan een onafhankelijk oordeel over de re-integratie.

 

Gesprekken met je werkgever

Gedurende de re-integratie is het van belang dat je in gesprek blijft met je werkgever. Jullie dienen elkaar te helpen in dit proces. Tenslotte hebben jullie beide baat aan een soepele en vlotte re-integratie. Zorg er in ieder geval voor dat je minstens eenmaal in de 6 weken contact hebt met je werkgever. Je werkgever zal deze gesprekken dienen vast te leggen in het plan van aanpak. Jij en je werkgever zijn er tevens samen verantwoordelijk voor dat de bedrijfsarts tijdig op de hoogte wordt gebracht van eventuele wijzigingen in je gezondheid of privésituatie.

 

Passend werk

Krijg jij de kans om passend werk te doen? Dan moet je deze altijd accepteren. Wat passend is, hangt van verschillende zaken af. Dit hangt bijvoorbeeld af van je gezondheid en zwaarte van het werk. Let op, het kan voorkomen dat je werkgever bepaalde werkzaamheden als passend ervaart, zie jij dat anders? Neem dan op tijd contact met de bedrijfsarts op. Uiteindelijk bepaalt die of het aangepast werk inderdaad passend is.

 

Terugkeren naar de oude functie

In het gunstigste geval keer je terug naar de oude functie (eventueel met aanpassingen). Vaak begin je dan eerst door gedeeltelijk te werken. Het kan ook goed mogelijk zijn dan je collega’s oude taken op zich nemen. Zorg er in ieder geval mee dat je creatief meedenkt met je werkgever. Alleen dan zorg je samen voor een goede re-integratie.
Houd er namelijk rekening mee dat je werkgever veel kosten moet maken voor jouw re-integratie. Je ontvangt namelijk nog steeds loon, maar bent niet meer op de werkvloer. Houd daar rekening mee. Jouw arbeidsongeschiktheid of ziekte is voor beide partijen vervelend, werk dus samen aan een goed herstel!

 

Een andere functie

Als het niet lukt om (met aanpassingen) terug te keren naar je oude functie dan kan er gekeken worden naar een nieuwe/andere functie binnen het bedrijf. Helaas is dit in de meeste gevallen niet mogelijk. Toch is dit een stap die je beter niet kunt overslaan. Door samen met je werkgever te kijken naar de mogelijkheden binnen de organisatie kun je voorkomen dat jij je “baan” en collega’s verliest. Als het niet mogelijk is om binnen de huidige organisatie terug te keren op de werkvloer dan is je werkgever verplicht om te kijken naar passend werk bij een ander bedrijf.

 

Een baan bij een andere werkgever

Als jij en je werkgever naar de mogelijkheden binnen de organisatie hebben gekeken en er achter zijn gekomen dat er geen passend werk te vinden is, dan wordt het tijd voor re-integratie tweede spoor. Het 1e spoor (het werk vinden binnen de huidige organisatie) is tenslotte afgerond. Bij het tweede spoor wordt er gekeken welke werkzaamheden jij nog WEL kunt uitvoeren en welk bedrijf er het beste bij je past.

Tijdens dit proces wordt je vaak ondersteund door een loopbaanbegeleider. Samen met je loopbaanbegeleider kijk je welke weg jij het beste kunt bewandelen om zo snel mogelijk ter re-integreren.
Zorg ervoor dat jij zelf alles doet om te werken aan een goed herstel. Blijkt namelijk dat jij de re-integratie in de weg staat, dan kan je werkgever je een loonsvermindering geven of zelfs je loon inhouden. Werk dus samen aan herstel!

Posted in

Laat een reactie achter

help-ik-ben-ziek

Meer lezen

Dit bericht delen