Re-integratietrajecten via de Gemeente

Het aantal mensen dat meedoet aan een re-integratietraject via de gemeente in plaats van een re-integratiebureau is in de afgelopen jaren flink gedaald. Het aantal personen dat deelneemt is tussen 2010 en 2012 met bijna 28 duizend afgenomen. Vooral de jongeren kregen minder re-integratietrajecten aangeboden.
De daling van het aantal aangeboden re-integratietrajecten is een gevolg van de vermindering van het participatiebudget.

 

Re-integratie en het Participatiebudget

Het participatiebudget, dat in januari 2009 door het Rijk beschikbaar is gesteld, heeft als doel maatschappelijke participatie van mensen te bevorderen, onder meer door het gemakkelijker te maken een baan te vinden. Het grootste deel van het participatiebudget gaat dan ook op aan re-integratietrajecten. In 2012 was dit deel zelfs goed voor 73 procent.

 

Afname vooral te zien bij jongeren

Het aantal jongeren dat tegenwoordig nog een re-integratietraject krijgt aangeboden is aanzienlijk gedaald ten opzichte van enkele jaren geleden. Waar de jongeren in 2011 nog goed waren voor zo’n 27 procent van alle trajecten ligt dit aantal tegenwoordig rond de 19 procent (cijfers van 2012).
Dat jongeren minder vaak een traject aangeboden wordt is het gevolg van het overheidsbeleid voor de bijstand, dat in 2012 gewijzigd is.

 

Hoe verloopt een re-integratietraject via de gemeente?

Als je een uitkering krijgt van de gemeente dan zijn jullie beide verantwoordelijk voor de terugkeer naar de arbeidsmarkt.
Hoewel de gemeente je enkele re-integratievoorzieningen biedt is dit alleen, vaak onvoldoende, om weer aan het werk te komen. Wil je het re-integratieproces bevorderen onderneem dan zelf actie en laat je eventueel ondersteunen door een re-integratiebureau.

 

De re-integratievoorzieningen van de Gemeente

De gemeente waarin je woont bied je voorzieningen aan die je ondersteunen bij het vinden van een baan. Je ben verplicht gebruik te maken van deze voorzieningen. Doe je dit niet, dan kan je uitkering door de gemeente verlaagd worden.
De voorzieningen:

 

Vrijwilligerswerk

Mensen vinden steeds vaker een nieuwe baan via vrijwilligerswerk. Met vrijwilligerswerk bouw je een band op met je collega’s, leer je de bedrijfscultuur kennen en ben jij snel op de hoogte van de nieuwe vacatures binnen het bedrijf.

Met vrijwilligerswerk:

  • Vul je een eventueel gat op in jouw cv
  • Werk je aan je werkervaring
  • Toon je aan wat je in huis hebt

Vrijwilligerswerk wordt vaak onderschat en valt bij sommige zelfs niet eens onder de noemer “werk”. Vaak zien we dan ook dat als er al vrijwilligerswerk gedaan is dit op het CV ergens weggemoffeld wordt, alsof het er niet toe doet.
Als je kunt aantonen dat je werkervaring hebt, dan maakt het niet uit of je er wel, of niet voor betaald hebt gekregen. Ervaring is ervaring. Merk je dat er een gat is ontstaan tussen de gevraagde ervaring en jouw ervaring? Bekijk dan de mogelijkheden die vrijwilligerswerk je biedt.

 

Detacheringsbanen

Als je een detacheringsbaan wordt aangeboden door de gemeente of een re-integratiebedrijf dan wordt je als het ware (tijdelijk) uitgeleend. Het re-integratiebedrijf of de gemeente neemt dan de rol van de werkgever op zich en je kunt beginnen met het opbouwen van (extra) werkervaring.

 

Participatieplaatsen

Een participatieplaats lijkt op een detacheringsbaan. Je krijgt namelijk een baan aangeboden van de gemeente. Je kunt dan (extra) ervaring opdoen bij de gemeente of in het bedrijfsleven. Je kunt maximaal 2 keer gebruik maken van deze regeling. In die tijd blijft jij je uitkering behouden.

 

Work First

Bij deze voorziening blijf je aan het werk. Zodra je een bijstandsuitkering hebt aangevraagd ontvang je direct intensieve begeleiding en training zodat het gat op jouw cv minimaal blijft. Tijdens het work first project behoud je in de meeste gevallen je uitkering.

 

Scholing

Het kan goed zijn dat je opleiding niet (meer) voldoet aan de wensen van de arbeidsmarkt. Tijden veranderen, zo ook de vraag en aanbod. Als je merkt dat er een gat is ontstaan tussen jouw genoten opleiding en de vraag op de arbeidsmarkt dan kan de gemeente je (extra) scholing aanbieden.

Posted in

Laat een reactie achter

re-integratietrajecen-bij-de-gemeente

Meer lezen

Dit bericht delen