Waarom 2e spoor re-integratie

Steeds vaker wordt re-integratie 2e spoor ingezet door werkgevers. Wat is hierbij belangrijk, waar ligt de meerwaarde en wat zijn tips voor zowel de werknemer als de werkgever tijdens en voorafgaande aan een 2e Spoor traject? Ik vroeg het Hanneke, adviseur arbeidsmobiliteit bij Perspectief!
Werknemers zijn zo nu en dan ziek. Meestal duurt dit niet langer dan een paar dagen. Maar in sommige gevallen duurt dit langer, bijvoorbeeld door een burn-out, een ernstige ziekte of een zwaar ongeluk. Het kan voorkomen dat re-integratie binnen de eigen organisatie niet meer mogelijk is. Zodra deze conclusie is onderbouwd, is het van groot (financieel en menselijk) belang, te kijken naar re-integratie buiten de organisatie. We noemen dit ook wel 2e Spoor.

 

Hoe toetst het UWV de juiste inspanningen van een werkgever?

Allereerst checkt het UWV of alle benodigde documenten zijn aangeleverd, de zogenaamde RIV (re-integratieverslag) toetsing. Vervolgens beoordeelt het UWV aan de hand van de ontvangen informatie of de werkgever zich voldoende heeft ingezet, zowel op het gebied van Spoor 1 als Spoor 2.
Bij twijfel kan het UWV contact opnemen met werknemer, werkgever en/of de bedrijfsarts. Pas daarna wordt de daadwerkelijke WIA beoordeling in gang gezet en wordt de werknemer uitgenodigd door de arbeidsdeskundige, vaak vooraf gegaan door een consult bij de verzekeringsarts.

 

2e spoor is erg belangrijk, wat is/zijn de reden(en) hiervoor?

Volgens de Wet verbetering poortwachter is bepaald dat een 2e spoor traject uiterlijk rond het eerste ziektejaar moet worden ingezet, indien de medewerker hiervoor voldoende benutbare mogelijkheden heeft en re-integratie op korte termijn bij de eigen werkgever (nog) niet mogelijk is.
Voordat het 2e spoor traject van start gaat, wordt een functionele mogelijkheden lijst (FML) opgesteld en het arbeidsdeskundig onderzoek uitgevoerd. Indien het 2e spoor traject te laat in gang wordt gezet en/of het niet volledig wordt beoordeeld door het UWV, loopt de werkgever het risico van een loonsanctie van maximaal een jaar (na de wettelijke twee jaar).

Voordelen werknemer

Wat zijn de voordelen van een goed uitgevoerd 2e spoor traject voor een werknemer?

 • Allereerst krijgt een werknemer meer zicht op zijn eigen kwaliteiten en (verborgen) talenten.
 • De werknemer leert zichzelf beter kennen en wordt ondersteunt bij het vergroten van het zelfvertrouwen! Hierbij kijken wij vooral naar de mogelijheden in plaats van de beperkingen. Waar krijgt je energie van? Welke dromen wil je verwezenlijken! Hoe verkoop je jezelf op een onderscheidende manier?
 • Wij kennen de lokale arbeidsmarkt en zijn in staat om de vertaalslag te maken tussen de toegevoegde waarde van een werknemer en het aanbod van passend werk, met ondersteuning van zowel een unieke zoekmachine, ons netwerk als netwerkhunters.

 

Welke tips heb je voor werknemers op het gebied van 2e spoor?

 • Go with the flow! Het is misschien pittig en niet wat je voor ogen had, maar laat het over je heen open met een ‘open mind’. Het zou maar zo iets moois voor je kunnen opleveren.
 • Probeer te denken in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden!
 • Haal eruit wat je eruit kunt halen, ook al zijn er mogelijk veel “ballen” tegelijk hoog te houden. Het is een kans om te onderzoeken waar echt je hart ligt, te klankborden en aan de hand meegenomen te worden tijdens je zoektocht indien daar behoefte aan is!

Voordelen werkgever

Wat zijn de voordelen van een goed uitgevoerd 2e spoor traject voor een werkgever?

 • Ervan uitgaande dat het 2e spoor traject tijdig in gang is gezet, is het risico op een loonsanctie minimaal bij een goed uitgevoerd traject.
 • Daarnaast speelt het “goed werkgeverschap” mee. Indien de werkgever en werknemer uit elkaar gaan, bijvoorbeeld bij vinden van nieuwe passende baan, zal de werknemer de werkgever waarderen voor de ondersteuning die hem/haar is geboden. Indirect levert dat dus positieve reclame en goodwill op!

 

Welke tips heb je voor werkgevers op het gebied van 2e spoor?

 • Open communicatie en geen verborgen agenda’s! Geef vooraf belangrijke informatie door aan de betrokken adviseur, zonder teveel in detail te treden. Wees duidelijk in het communiceren van de verwachtingen die er zijn. We hebben allemaal hetzelfde doel!
 • Daarnaast is het waardevol te kijken naar interessante aanknopingspunten in het eigen netwerk, voor zowel een eventuele werkervaringsplek, een netwerkgesprek alsook een vaste baan.
 • Tot slot, heel belangrijk, wees duidelijk naar de medewerker in verband met het wel of niet aanwezig zijn van interne mogelijkheden. Zijn die er niet, zeg dat dan ook. Dan kan een medewerker soms pas echt verder.

Waarin onderscheidt Perspectief zich op het gebied van re-integratie 2e spoor?

Onze begeleiding is erop gericht mensen op de lange termijn zelfredzaam en zelfvoorzienend te laten zijn.We bieden maatwerk, zijn resultaatgericht met oprechte aandacht voor de werknemer. Wij werken landelijk en hebben een groot netwerk, verspreid over diverse branches. Tot slot werken we actief met het opdoen van werkervaring binnen werkervaringsplekken en hebben we alle benodigde extertise in huis (bedrijfsarts, arbeidsdeskundige en verzuimconsultant).

Posted in

Laat een reactie achter

het-nut-van-2e-spoor-reintegratie

Meer lezen

Dit bericht delen