Wat is outplacement

Eind jaren zestig werd de Amerikaanse directeur Thomas Hubbard vanwege een fusie ontslagen. Hierdoor besefte hij dat hij met een professionele begeleiding sneller in staat zou zijn geweest een nieuwe werkkring te vinden. Bovendien kwam hij erachter dat bedrijven bereid waren om ontslagen medewerkers de financiën te verstrekken voor deze begeleiding. Thomas Hubbard richtte vervolgens de eerste outplacement organisatie op. Na Amerika introduceerde Engeland outplacement en later was Nederland aan de beurt.
Wat is Outplacement?

Vanwege een reorganisatie, een onoplosbaar arbeidsconflict of dreigend ontslag kan uw werkgever Outplacement aanbieden. Outplacement is het geheel van diensten en adviezen voor de werknemer om op zo kort mogelijke termijn een nieuwe werkkring te vinden. Een Outplacementbureau biedt begeleiding in uw zoektocht naar een nieuwe passende werkkring of andere bestemming, zoals het oprichten van een eigen bedrijf.
Tegenwoordig is outplacement niet meer weg te denken. Zelfs partijen waarvan je het niet verwacht, zoals bijvoorbeeld een assessmentbureau, bieden tegenwoordig een outplacement aan. Jij hebt dus keuze zat, kies verstandig!

Outplacementbureau Kiezen

  • Kijk in het overzicht aan de rechterzijde voor aanbevolen outplacementbureaus
  • Vraag aan mensen in uw omgeving/netwerk wat hun ervaring met een bureau is, wellicht hebben ze goed tips.
  • Informeer bij het bureau naar de visie en gebruikte methode, op die manier kunt u een bureau vinden met een werkwijze die bij u past. Het is belangrijk dat u zich goed voelt bij het bureau en de coach die u begeleidt.
  • Er zijn zowel kleine als grote outplacement bureaus beschikbaar. Maar grote bureaus zijn niet per definitie beter dan kleine of andersom. Bekijk wat het outplacementtraject precies inhoudt en vraag naar de resultaten met andere kandidaten. Op de website Blik op Werk kunt u van een aantal bureaus de klanttevredenheid opzoeken.
  • Sommige bureaus bieden faciliteiten waar u gebruik van kunt maken voor uw outplacement traject. U hebt dan de beschikking over een computer met internet, vacaturekranten en naslagwerken. Op die manier kunt u direct vanuit het outplacementbureau aan uw sollicitatie en toekomst werken.
  • Als u denkt dat een bepaald bureau bij u past, vraag dan een kennismakingsgesprek aan en beslis na afloop of u door wilt gaan met dit bureau of verder wilt kijken. Het is namelijk makkelijker om een outplacement traject te bewandelen als u zich op de juiste plek bevindt.

 

Outplacementtraject

Het outplacementtraject bestaat uit een aantal fases die u zult doorlopen. Per outplacementbureau kan het verschillen hoe er invulling aan deze fases wordt gegeven, maar over het algemeen zijn er 4 fases te onderscheiden:

  • Verwerking
  • Zelfonderzoek
  • Hulp bij solliciteren
  • Een baan zoeken

 

Verwerking Ontslag

Opgelegd afscheid nemen is meestal een pijnlijke ervaring. Een Outplacementbureau richt zich eerst op de verwerking van boosheid of teleurstelling die het verlies van een baan met zich meebrengt.

 

Nieuwe Kans

Hoe pijnlijk ontslag ook kan zijn, toch biedt verlies ook een nieuwe kans. Outplacement wordt veelal als kans gezien om een bewustere beroeps- en organisatiekeuze te maken. In deze fase komen vragen als wie ben ik?, wat wil ik? en wat kan ik? aan de orde. Een loopbaanassessment kan hierbij helpen. Met zelfonderzoek brengt u tevens in kaart op welke gebieden u eventueel scholing nodig hebt.

 

Hulp bij Solliciteren

Bij het zoeken naar een nieuwe baan zult u weer moeten solliciteren. Om dit proces te vergemakkelijken biedt een outplacementbureau de helpende hand. Een bureau helpt u met het opstellen of aanpassen van uw CV aan (nieuwe) wensen van mogelijke werkgevers. Ook het schrijven van sollicitatiebrieven en het oefenen van sollicitatiegesprekken komt in een outplacementtraject vaak aan bod.

 

Een Baan Zoeken

In deze fase komt u terecht bij datgene waar het eigenlijk om draait: het daadwerkelijk zoeken van een baan. Outplacementbureaus hebben vaak faciliteiten om dit voor u te vergemakkelijken. Ze hebben computers waar u op kunt werken of passende vacatures kunt zoeken, naslagwerken, goede printers om uw sollicitatiebrieven op uit te printen etc. Tijdens het zoeken zult u regelmatig een begeleidingsgesprek met uw coach over de voortgang voeren. Uw loopbaancoach zal tips geven en kan u (onder)steunen tijdens moeilijke momenten.

 

Het verschil tussen re-integratie 2e spoor en outplacement

Re-integratie tweede spoor en outplacement worden nog wel eens door elkaar heen gebruikt. Hoewel beide diensten als doel hebben de kandidaat zo snel mogelijk te (her)plaatsen op de arbeidsmarkt is de beginsituatie geheel anders.

 

Wat is Re-integratie 2e spoor?

Re-integratie tweede spoor is aan de orde wanneer een werknemer zijn of haar eigen werk niet meer (volledig) kan hervatten.
Wanneer een werknemer al geruime tijd ziek thuis zit komt er een moment dat er gekeken moet worden naar herstel. Dit wordt in eerste instantie gedaan bij de huidige werkgever (re-integratie eerste spoor). Op dat moment wordt er gekeken of het mogelijk is te re-integreren in de huidige functie.
Als men niet kan re-integreren in de huidige functie of er kan geen andere (aangepaste) functie gevonden worden dan moet er naar mogelijkheden gezocht worden buiten de huidige werkgever.
Werkgever en werknemer worden beide verantwoordelijk gesteld voor een zo goed mogelijk re-integratieproces. In de Wet Poortwachter staan alle stappen beschreven die van zowel de werknemer als de werkgever worden verwacht.

 

2e Spoor re-integratie en de Wet Verbetering Poortwachter

De Wet Verbetering Poortwachter (WVP) beschrijft hoe de werkgever dient te handelen bij een langdurig zieke werknemer.
Tijdens de uitval van een werknemer dient de werkgever tijdig een re-integratietraject op te starten en te beginnen met het opbouwen van een re-integratiedossier. Het UWV stelt hier strenge eisen aan.
Wanneer de werkgever aangetond heeft dat deze er alles aan heeft gedaan om de zieke werknemer te re-integreren dan zal het UWV na 2 jaar ziekte toestemming geven het dienstverband te beëindigen. Na het beëindigen van het dienstverband heeft de werknemer recht op een WIA uitkering.

 

Wat is outplacement?

Om verschillende reden kan het gebeuren dat je ontslagen wordt. Deze situatie is al lastig genoeg. Je oude werkgever kan er daarom voor kiezen om jou een outplacementtraject aan te bieden. Een outplacement is, zo gezegd, hulp bij het zoeken naar een andere baan.
Bij een outplacement krijg je van je werkgever een traject aangeboden. In dit traject werk je samen met een loopbaancoach naar een nieuwe baan toe.
Als een arbeidsconflict de aanleiding was van het ontslag dan is het heel begrijpelijk dat je boos bent. Samen met je loopbaancoach ga je werken aan deze woede. De negatieve energie zal dan worden omgezet in positieve.
Wanneer je weer positief tegen een baan aankijkt ga je werken aan je talenten. Een loopbaancoach helpt je om je talenten in kaart te brengen.
Om je kansen op een nieuwe baan te vergroten is het belangrijk dat je inzicht krijgt in je talenten, competenties en kwaliteiten.
Als alles duidelijk is wordt er gewerkt aan het daadwerkelijk zoeken en vinden van een nieuwe baan. In deze fase krijg je ondersteuning bij het netwerken, maken van je CV, omgaan met afwijzingen, sollicitatiebrieven en interviewgesprekken.

Posted in

Laat een reactie achter

Outplacement

Meer lezen

Dit bericht delen